شرکت دانش بنیان فیدار فناور خیام
واردات و صادرات بازرگانی داخلی انوع فروآلیاژها


مواد کربنی و مواد معدنی


مقاطع فولادی