شرکت دانش بنیان فیدار فناور خیام

واردات و صادرات بازرگانی داخلی انوع فروآلیاژها

مواد کربنی و مواد معدنی

مقاطع فولادی